Sääntömääräinen syyskokous 22.11.2014

Jääski-seura ry:n syyskokouksessa käsiteltiin 9.10.2014 voimaan tulleiden sääntöjen mukaiset asiat. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio  sekä jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus seuraavaksi  kalenterivuodeksi
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 
    ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus 2015

- Seuran puheenjohtaja Kirsi Juura esitteli vuodeksi 2015 laaditun toimintasuunnitelman. Se hyväksyttiin lisättynä muutamin hallitukselle annetuin toimintaehdotuksin.
- Toimintasuunnitelmaan perustuva tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.
 -Seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiin 17 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

- Hallituksen puheenjohtajaksi, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valittiin yksimielisesti uudelleen kouvolalainen Kirsi Juura. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Riitta Uosukainen jättää hallitustyöskentelyn 31.12.2014. Hänen tilalleen loppukaudeksi 31.12.2015 asti valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi kouvolalainen Minna Raskinen.

Hallituksen muut jäsenet Liisa Jokela, Sari Laitinen ja Pekka Sihvonen jatkavat kaksivuotiskauttaan.